Coaching

 Coaching er en spørgeteknisk tilgang hvor coachee neutralt bliver guidet f.eks. til at tydeliggøre sine mål, forstærke sin motivation, overkomme barrierer og skabe en handlingsplan.

Coaching er typisk en kortvarig proces hvor dit fulde potentiale identificeres og mobiliseres. Det gør at du hurtigt hjælpes til at løse dine udfordringer eller sættes i stand til, at nå dine mål.

Livingstrongs coaches er specialister inden for hver deres område og har alle stor erfaring med at skabe unikke resultater gennem coaching.

 

Kontakt os